Jak se chodí do Lidic.

Veverka, Přemysl
Pro Památník Lidice vydalo nakl. Vega-L, 2008. 164 s.