Jak se bude vaše dítě jmenovat?.

Knappová, Miloslava
Vyd. 4., přeprac. a dopl. Academia, 2006. 651 s.