Jak se bude Vaše dítě jmenovat?.

Knappová, Miloslava
Vyd. 3. (dopl. a přeprac.). Academia, 2001. 358 s.