Jak se bude Vaše dítě jmenovat?.

Knappová, Miloslava
Vyd. 3., (dopl. a přeprac.). Academia, 1999. 358 s.