Jak se bude Vaše dítě jmenovat?.

Knappová, Miloslava
Vyd. 3. dopl. a přeprac. Academia, 1996. 358 s.