Jak sbalit ženu 2.0 : praktická příručka technologie lovu.

Baránek, Tomáš
Aktualiz. a dopl. vyd. Jan Melvil, 2010. 353 s.