Jak rychle a snadno psát na psacím stroji nebo počítači.

Neugebauer, Tomáš
2., rozš. vyd. Petrklíč, 1996. 140 s.