Jak rozvíjet vztahy s lidmi, působit na ně a získat jejich důvěru.

Vyd. 1. Práh, 2010. 193 s.