Jak řídit a vést lidi?.

Bělohlávek, František
Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2007.