Jak psáti poučné knížky pro nejméně vzdělané čtěnáře : bibliopsychologické zásady popularisace.

Rubakin, Nikolaj Aleksandrovič
Ministerstvo školství a národní osvěty, 1927. 15 s.