Jak psát reklamní text.

Křížek, Zdeněk; Crha, Ivan
3., aktualiz. a rozš. vyd. Grada, 2008. 220 s.
Edice: Manažer. Marketing