Jak psát reklamní text.

Křížek, Zdeněk; Crha, Ivan
2., výrazně rozš. a přeprac. vyd. Grada, 2003. 190 s.