Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti : pro střední školy i pro širokou veřejnost.

Kuldová, Olga; Fleischmannová, Emílie
4., upr. vyd. Fortuna, 2001. 198 s.