Jak psát diplomové a závěrečné práce.

Holoušová, Drahomíra
2., přeprac. vyd. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. 110 s.