Jak psát diplomové a jiné písemné práce.

Synek, Miloslav; Vávrová, Hana; Sedláčková, Helena
Vyd. 3., přeprac. Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská, 2002. 59 s.