Jak připravit dítě do 1. třídy : obratnost a kresba, smyslové vnímání, řeč a početní představy, výchova, školní zralost a její posouzení.

Kutálková, Dana
2., dopl. vyd. Grada, 2010. 204 s.
Edice: Pro rodiče