Jak připravit dítě do 1. třídy : rozvoj obratnosti, smyslové vnímání, řeč, náměty na hry, kresba, školní zralost.

Kutálková, Dana
Vyd. 1. Grada, 2005. 165 s.
Edice: Pro rodiče