Jak připravit a provést výroční schůzi.

1. vyd. Ústř. výb. Čs. svazu mládeže, 1951. 16 s.
Edice: Práce mladých ; Čís. 9