Jak přežít volby, předvolební boj (a potažmo politiku vůbec).

Wagner, Karl
1. vyd. Adonai, 2002. 100 s.