Jak přežít v přírodě : průvodce pro překonávání extrémních podmínek v přírodě.

McManners, Hugh
České vyd. 2., upr., V Ottově nakl. 1. Ottovo nakladatelství - Cesty, 2004. 192 s.