Jak přežít na intoxikovaném pracovišti : braňte se problémovým chvastounům, vzteklounům, sabotérům, sexuálním manipulátorům, závislákům.

Durré, Linnda
Vyd. 1. Práh, 2012. 261 s.