Jak pracovat s katechismem První učení o Bohu : Dogmaticko-liturgická studie : [Určeno] pro bohosloveckou teologickou fak.

Matice cyrilometodějská, . 44, [14] s.