Jak pracovat? : přednášky z roku 1898.

Masaryk, Tomáš Garrigue
9. (7. knižní) vyd., 1. exilové. Konfrontace, 1977. 81 s.