Jak poznat Boha : cesta poznání největšího ze všech mystérií duše.

Chopra, Deepak
Pragma, 2002. 407 s.