Jak poznám vlohy a náklonnosti člověka na prvý pohled? : praktický úvod do moderní freno-fysiognomie.

Čapek, Norbert Fabián
2., značně rozmnožené vyd. Revue Pramen, . 144 s.