Jak poznám povahu svoji a jiných podle písma?.

Laštovička, Karel
Druhé rozšířené vydání. nákladem spisovatelovým, 1927. 102, 1 list