Jak poznám povahu svoji a jiných podle písma? : úvod do tajů grafologie (písmozpytu), praktické pokyny k rozborům a návod k porovnávání rukopisů se zvláštním zřetelem k zjišťování pisatelů anonymních dopisů.

Laštovička, Karel
2., rozš. vyd. Karel Laštovička, 1926. 102 s.