Jak poznal prof. Pekař Jindřichův Hradec.

Klik, Josef
Přátelé starého Jindř. Hradce, 1937. 44 s.