Jak povstali svatí? : příspěvek ku poznání vývoje církve katolické.

Diviš, Jan
Tiskové družstvo českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické (čas. Zář), 1904. 32 s.