Jak postupovat, chce-li člověk požádat šéfa oddělení o zvýšení platu.

Perec, Georges
1. vyd. Mladá fronta, 2010. 85 s.