Jak posoudit finanční zdraví firmy.

Blaha, Zdenek Sid; Jindřichovská, Irena
3., rozš. vyd. Management Press, 2006. 194 s.