Jak posoudit finanční zdraví firmy : finanční analýza pro investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele i drobné akcionáře.

Blaha, Zdenek Sid; Jindřichovská, Irena
2. dopl. vyd. Management Press, 1995. 159 s.