Jak porozumím rovinné geometrii : příručka pro studující a samouky.

Moreux, Théophile
Vl. Orel, . 242, [II] s.
Edice: Orlovy příručky pro studující a samouky ; Sv. 6