Jak porozumím rovinné geometrii : Příručka pro studující a samouky.

Moreux, Théophile
Vl. Orel, 1946. 242-[II] s.
Edice: Orlovy příručky pro studující a samouky ; Sv. 6