Jak porozumím rovinné geometrii : příručka pro studující a samouky.

Moreux, Théophile
Vl. Orel, 1931. 242, [II] s.
Edice: Orlovy příručky pro studující i samouky ; Sv. VI