Jak porozumím analytické geometrii : [Pour comprendre la géométrie analytique] : Příručka pro studující a samouky.

Moreux, Théophile
Vydání druhé. Vl. Orel, 1947. 233-[V] s.
Edice: Orlovy příručky pro studující a samouky ; Sv. 9