Jak porozumím algebře : Příručka pro studující a samouky.

Moreux, Théophile
Vydání čtvrté. Vl. Orel, . 237-[III] s.
Edice: Orlovy příručky pro studující i samouky ; Sv. 2