Jak porozumím algebře : příručka pro studující a samouky.

Moreux, Théophile
Vl. Orel, 1931. 237, [II] s.
Edice: Orlovy příručky pro studující a samouky ; Sv. II