Jak porozumět sexuálním deviacím? : teoretická východiska sexodiagnostiky - cesta k tvorbě náhledu a k realizaci sexuality v mezích zákona.

Kolářský, Aleš
1. vyd. Galén, 2008. 108 s.