Jak porozumět Písmu svatému.

Lohfink, Norbert
Křesťanská akademie, 1968. 59 s.