Jak pochopit ženu.

Brost, Hauke; Kroetz-Relin, Marie Theres
Ottovo nakladatelství, 2008. 176 s.