Jak pochopím zásady účetnictví jednoduchého a podvojného, sestavím inventuru a bilanci, zavedu účetnictví a provedu revisi.

Smeták, František; Kšonškěvič
František Smeták, 1922. 89 s.