Jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko : jubilejní almanach 1918-1928.

il. Krs, Bohumil; ed. Koval, Karel
Loutkové divadlo Feriálních osad, 1928. 102 s., 1 l