Jak píše prof. Dr. Masaryk o katolické vědě a víře?.

Konečný, Filip Jan
Vlasť, 1891. 240, xii s.