Jak ovládnout trhy : discount, bonus & co.

Svoboda, Martin
Vyd. 1. CP Books, 2005. vi, 124 s.