Jak oslavíme stoletou památku objevu R.K.Z.? : úvaha o pravé povaze básní Rukopisných.

Ošťádal, Josef
nákladem vlastním, 1908. 128 s.