Jak Oskar ke štěstí přišel, aneb, Příběhy Dády a televizních kamarádů.

Tomšů, Kateřina; il. Halbrštatová, Renata
Vyd. 1. D-Consult v nakl. Deus, 2007. 77 s.