Jak organizovat a řídit základní tělesnou výchovu v tělovýchovné jednotě.

Šterc, Jaroslav; ed. Kouřimský, Gustav; ed. Racková, Josefa
1. vyd. STN, 1959. 168 s.