Jak (ne)přežít konec světa 21.12.2012, aneb, Vyžírkové zániku.

Komárek, Martin
XYZ, 2012. 305 s.