Jak naučit účetnictví.

Kleisner, Václav; Holeček, Jiří
2., přeprac. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 257, [1] s.
Edice: Odborná literatura pro učitele