Jak napsat a používat individuální vzdělávací program.

Kaprálek, Karel; Bělecký, Zdeněk
Vyd. 2., aktualiz. Portál, 2011. 163 s.